snus och du

 
kan jag bara få ligga och snusa mitt eucalyptussnus på ditt bröst hela livet då
 
Som det känns | |
Upp