Fattigsverige

"Innan jag berättade för mina föräldrar var allt ordnat, både läkarbesök och tid för abort. Det går inte att belasta redan belastade människor. Barn känner sådant".
 
"Det kostar att vara fattig. Den fattige handlar när han har pengar. Den rike när det är rea".
 
"På Socialhögskolan lärde jag mig at om man som socialarbetare, under hela sin yrkesverksamma tid, lyckades rädda en enda människa på glid, så hade man tjänat in hela sin livsinkomst åt samhället. En svindlande tanke. Ett enda människoliv - en hel livsinkomst".
 
 
Andra skriver, Socialt arbete | |
Upp