Bodil Malmsten

jag tror ju inte på ett liv efter detta
jag tror på ett liv medan detta
å ett liv som man måste leva, att leva ett jävla liv kanske
men man måste leva det till fullo
för det är det enda man har, det här enda nuet.
 
Andra skriver | |
Upp